Jak člověk o akademické iluze přišel díl druhý

8. listopadu 2016 v 11:48 | Rob
Přečetl jsem si vyjádření rektora, kterým reaguje na usnesení senátu, a nevím jestli mám plakat nebo se smát. Asi jsem se účastnil jiného senátu než toho, který vyzval rektora k činnosti. Rektor se vyjádřil a reagoval. Reagoval den před plánovaným shromážděním, které nesouhlasí s jeho kroky. Dejme tomu, že to může být shoda náhod. Co mě však velmi zarazilo, je styl a obsah jeho prohlášení.
Rektor byl mimo jiné vyzván, aby doplnil svá vyjádření a vyvrátil pochybnosti. Z mého pohledu je jeho vyjádření přesně ve formě, kdy spíše přilévá vodu do ohně a začíná kolem sebe dštít síru a pokračuje v chování nevhodném pro nejvyššího představitele univerzity. Zkusím se nad jednotlivými body jeho prohlášení trošku zamyslet a poskládat si trošku mozaiku, co a jak mohlo být. Vycházím z prohlášení a prezentací jednotlivých aktérů, která byla předložena a které bylo možno dohledat.

1) Rektorova zdrženlivost
Pan rektor zde volí zdrženlivost, protože nic jiného mu evidentně nezbývá. Jak bylo již dříve prezentováno nejen na jeho FB profilu, Ústavní soud konstatoval, že nahrávky nemusí být v rozporu se zákonem, naopak mohou být použity jako důkazní prostředek zcela v souladu se zákonem. Jeho trpělivé vysvětlování na senátu bylo dáno tím, že o všem rozhodne soud. V tuto chvíli na mne bod jedna působí tak, že v podstatě bylo třeba něco říct, ale zároveň neříct. Zadání bylo tedy formálně naplněno.


2) Sjednocování ČVUT a transparentnost
Rektor žádá, aby AS ČVUT sjednocoval univerzitu, přičemž si evidentně neuvědomuje, že to byl právě a jenom on, kdo zasel ono pověstné semínko nedůvěry. On nebyl schopen nebo možná ani nechtěl některé věci vysvětlovat, on odmítal odpovídat na otázky, případně se vyhýbal odpovědím a právě AS plní svou roli, kdy chce odpovědi na otázky, které jsou evidentně rektorovi nepříjemné. AS plní svou úlohu a chce vědět, co se vlastně děje a pokouší se dobrat odpovědí. Pokud se někdo chová obdobným způsobem, není možno hovořit o transparentnosti. Toto je fakt, který AS pochopil a nechce akceptovat. Rektorova odpověď, že je transparentní a vždy byl, je v přímém rozporu se skutečností, na kterou byl upozorněn v usnesení AS. Nicméně z jeho vyjádření vyplývá, že nechce a nehodlá cokoli na svém vystupování měnit. Je to vysvětlující odpověď v souladu s tím, k čemu byl vyzván?


3) Viz. Bod dvě


4) Poradce Ing. Miroslav Elfmark
Ano, zde se rektor omluvil, ale to je asi vše, co pod tlakem udělal. Podle informací, které byly zveřejněny Elfmark skončil jako poradce rektora dne 28.2.2016, jak je tedy možné, že se i nadále zúčastňoval schůzek? Rektor doposud nevysvětlil, jak je toto možné. Tohle je ta transparentnost, o které mluví? Rektor si neuvědomuje, že zde nejde o případné hospodářské škody. Zde jde o rozpor mezi jeho slovy a jeho činy. Deklaruje něco jiného, než ve skutečnosti dělá. Byl vyzván k vysvětlení celé situace a místo toho se jen omlouvá, aniž by byl schopen vysvětlit pochybnosti týkající se celé záležitosti. Opět se nabízí otázka, toto je ona transparentnost?


5) Odvolání kvestora Ing. Tomáše Pelikána
Vyjádření, že se Pelikán zná s Kabourkovou, se mi jeví poněkud vágní. Vyjádření kvestora doslova uvádí, že Pelikán se s Kabourkovou setkali v rámci pracovního vztahu, kdy probíhaly konzultace v rámci evropského programu. Stejně tak konstatoval, že v podobném duchu s Kabourkovou spolupracovali, tedy ji "znali" také další představitelé ČVUT, z nichž někteří byli také v komisi. S ohledem na okolnosti a určitou specifičnost akademického prostředí, lze podobné záležitosti považovat v podstatě za naprosto běžné, kdy se setkávají a spolupracují lidé z různých univerzit, takže se vlastně "znají" téměř všichni na určitých pozicích. Nabízí se otázka, proč bylo řešeno a vytýkáno to, že zná Kabourkovou pouze Pelikánovi a nikoli dalším osobám? Lze toto vysvětlení považovat za transparentní?
Kvestor Pelikán ztratil důvěru, dle jeho tvrzení zde došlo k tomu, že odmítl spolupracovat a plnit příkazy Elfmarka. Dle sdělení rektore, tento člověk již nebyl jeho poradcem, ale rektor nebyl schopen uspokojivě vysvětlit, jestli se účastnil či neúčastnil i nadále jednání. Prosté tvrzení nelze považovat za transparentní a plně vysvětlující situaci. Dále rektor zmiňuje závažné prohřešky kvestora bez dalších upřesnění. Toto samo o sobě je dostatečným důvodem, ale. Ano i zde se nabízí ale, chybí zde jakékoli vysvětlení a jakékoli další informace. Co je zde vnímáno jako závažný prohřešek? Opět se nabízí již dříve zmiňovaná transparentnost a vysvětlování. Je toto dostatečné vysvětlení?

6)
O Odvolání ředitelky SUZ Ing. Markéty Kabourkové
Zde se opět nabízí účelovost tvrzení. Podle dostupných informací Kabourková také odmítala spolupracovat s Elfmarkem stejně jako Pelikán. Ohledně výběrového řízení na úklidové služby bylo řečeno na senátu, že ono výběrové řízení podepsat tedy fakticky vypsal v tu dobu pověřený zástupce Kabourkové. Dle prezentací na tomtéž senátu měla na vypsání oné zakázky souhlas kvestora, který onu informaci zde potvrdil. Stejně tak zde potvrdil pravost podpisu a faktické zaslání zakázky ke zveřejnění její tehdejší zástupce.
Z dalších informací lze dohledat, že SÚZ pod vedením Kabourkové hospodařilo v kladných číslech, což ukazuje na pravý opak tvrzení rektora, že nezvládala řízení SÚZ. Poprvé od roku 2013 se podařilo vytvořit zisk. Opravdu toto dokazuje nezvládnutí situace?


7) Souvislost mezi aktivitou odvolaných kvestora Ing. Pelikána a ředitelky SÚZ Kabourkové
Rektor zmiňuje spojitost s ovlivňováním veřejných zakázek. Několik dílčích indicií se k tomu údajně nabízelo. Zde argumentuje mazáním účetnictví a policejním vyšetřováním. Může tyto informace doložit? Ono v dnešní digitální době smazat účetnictví je podle mě docela problém. Servery jsou zálohovány, jsou omezeny přístupy k aplikacím a datům, takže zde je provedení podobných věcí spíše z oblasti sci-fi než reality. Ale třeba rektor bude schopen toto uspokojivě doložit. V opačném případě se zde také jedná jen o domněnky, které však jsou v rozporu s tím, k čemu byl rektor vyzván AS. Další věc, která je, podle mého názoru v rozporu s tvrzením rektora je fakt, že Pelikán se dle svého tvrzení snažil decentralizovat. Neumím si představit, že někdo bude decentralizovat zakázky na jednotlivé fakulty s úmyslem je nadále ovlivňovat. Toto je v přímém rozporu s tvrzením rektora o snaze zakázky ovlivňovat. Zde by měl rektor předložit zcela jednoznačné důkazy o ovlivňování, neboť se jedná o podezření z trestného činu, který je dle zákona povinen oznámit příslušným úřadům. Prosím tedy rektora, aby zveřejnil důkazy, které jeho tvrzení podpoří.


8) Provedená analýza konfliktu zájmů pracovníku ČVUT a společností, které s ČVUT obchodují
Zde jsem konsternován zcela. Na začátku Akademického senátu rektor konstatoval, že se žádné analýzy nekonaly, že nic podobného na univerzitě neproběhlo. V tuto chvíli ve svém prohlášení otevřeně přiznává, že lhal děkanům na Kolegiu rektora, že lhal na zasedání Akademického senátu. Toto je chování důstojné člověka, který má vést univerzitu. Nejde o analýzu samotnou, ale o fakt, že ji na přímý dotaz rektor, jako čestný, transparentní a pravdomluvný člověk popřel. Pod tíhou důkazů ji nakonec přiznal, prohlásil, že analýza nic nezjistila a dokonce ji zveřejní. Nedá mi to, abych se nezeptal, jestli toto je onen transparentní způsob vedení, o kterém se rektor zmiňuje. Opravdu zde nejde o analýzu samotnou, ale o situaci, jak věřit člověku, který svým nejbližším spolupracovníkům lže do očí a ohání se transparentností, čestností a pravdomluvností? Kdy tento člověk bude zase lhát, kdy bude říkat pravdu? Je někdo schopen věřit usvědčenému lháři, že už bude říkat pravdu? Opravdu chcete podpořit a mít takového člověka s tímto morálním kreditem v čele univerzity?


9) Komu pomáhá mediální kampaň poškozující jméno ČVUT?
Zde by možná bylo dobré připomenout časovou osu z prezentace Pelikána. První vyjádření pro media poskytl rektor v rozhovoru pro Lidové Noviny a to v červenci 2016. Další vyjádření opět poskytl rektor v září 2016, kdy zmínil pokus o ovládnutí veřejných zakázek na ČVUT. Až teprve následně v říjnu 2016 byl vydán článek v časopise Reportér a následně další. Navíc celé situaci napomáhá také chování rektora, které vzbuzuje pochybnosti. Jak si jinak vysvětlit usnesení Akademického senátu?


10) Prosba o součinnost a podporu
Je zde ještě možné akceptovat ve vedení univerzity člověka, který nejedná v souladu s etickými principy? Ano, udělal chybu, kterou přiznal a omluvil se, ale co to ostatní? proč zrušili připravený audit s tím, že za toto zaplatili peníze? Co to, co se kolem něj stahuje? Kdo v prvé řadě oslabuje ČVUT tím, jak jedná? Kdo ČVUT rozděluje? Opravdu to jsou ti, které rektor zmiňuje ve svém vyjádření?


11) Co dále?

To už bude záležet na samotných zástupcích ČVUT. Oni sami se musí rozhodnout, jestli tato reakce rektora je opravdu dostačující, aby vyvrátila pochybnosti, týkající se činnosti rektora a jeho aktivit. Jestli lze věřit někomu, kdo se chová takovým způsobem, že vznikají pochybnosti. Není snadné a snad ani možné se zavděčit všem, ale je možné a v pozici rektora by to mělo být samozřejmostí jednat čestně a pravdivě a hlavně nelhat.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Martin Martin | 9. listopadu 2016 v 0:07 | Reagovat

Ad mazání záznamů:
Přečetl jsem si zprávu paní Kabourkové a ona tam píše, že v jejich systému na SÚZu nebylo zapnuté auditování záznamů. V databázi obsahující nabídky na veřejné zakázky údajně chyběly záznamy (soudě podle mezer v ID řádků), přičemž není možné dohledat, kdy a kdo je smazal. Stačilo by ale, aby měl přístup do DB.

A popravdě na ČVUT mě to ani nepřekvapuje.

2 SubR SubR | 9. listopadu 2016 v 10:21 | Reagovat

Domnívám se, že mícháš dohromady dva různé případy mazání záznamů a to jeden na SÚZ v minitendrech zminěný Kabourkovou vs. vymazání činosti Kabourkové v předchozí práci zmíněný Konvalinkou (a zde v bodě 7 )

3 Michal Michal | 9. listopadu 2016 v 12:05 | Reagovat

http://brno.idnes.cz/brnensti-vyzkumnici-se-vzbourili-proti-ministerstvu-p10-/brno-zpravy.aspx?c=A130708_1948701_brno-zpravy_lva

4 Martin Martin | 9. listopadu 2016 v 12:30 | Reagovat

Nemíchám. Pokud věříme paní Kabourkové, že někdo vymazal záznamy v jednom systému a zároveň pochybujeme, že v jiném systému někdo nějaké záznamy mohl smazat, zavání to měřením dvojím metrem.

5 robblog robblog | 9. listopadu 2016 v 15:39 | Reagovat

[4]: Dovolím si podotknout, že vymazat účetnictví je něco úplně jiného než vymazat něco v určitém programu, který spravuje jedna osoba. Jinými slovy dokážete vymazat své PC, svůj notebook, něco v programech, se kterými pracujete, ale nedokážete vymazat servery včetně jejich záloh. A nepředpokládám, že účetnictví bude vedeno na jednom počítači bez jakýchkoli záloh.
Přeloženo smažete komentář na Facebooku, ale nesmažete Facebook celý.
Je to tak srozumitelnější?

6 Martin Martin | 10. listopadu 2016 v 22:32 | Reagovat

Rozumím, pouze na tuto možnost upozorňuji. Nevím, jak je ten systém řešen. Ze zprávy paní Kabourkové jsem pochopil, že IT na SÚZ nebylo zrovna nejlepší. Mám zkušenosti s jedním enterprise systémem dodávaným jako služba. Jako administrátoři jsme si mohli sice nastavit, že některou tabulku nechceme auditovat (logovat změny a mazání), ale změna takového nastavení byla sama o sobě auditována, takže zodpovědnost by v takovém případě padla na nás (i když uznávám, byly způsoby, jak i toto nenápadně obejít, ale nejsem si jistý, zda ty nebyly někde logovány také). Tím, že jsme neměli aplikaci na vlastním serveru, jsme do jejich vnitřností moc neviděli.
Pokud to ale běží někde v mé lokalitě a já prostě musím mít admina, který do toho má plný přístup, tak už si tak jistý nejsem. A podle té zprávy se v SÚZu prostě data válela všude možně.

Aby si to nikdo špatně nevyložil, nepodezírám ji z toho, z čeho ji nařkl rektor. Jen se snažím být objektivní.

7 Avomsassorne Avomsassorne | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 23:02 | Reagovat

Others can achieve a hardon but cannot maintain it during sexual intercourse.  Core maca from the supplier energetix is surely an herb that tests quite well for a number of males.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama